KNOW HOW

Co to jest klasa szczelności IP?

KLASA SZCZELNOŚCI IP65: IP (z ang. „International Protection Rating”, czasami „Ingress Protection Rating”) – stopień ochrony zapewnianej przez obudowę urządzenia elektrycznego przed:
• dostępem do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy,
• wnikaniem obcych ciał stałych,
• szkodliwymi skutkami wnikania wody.
Cyfra

0

1

2

3

4

5

6

Stopień ochrony

Bez ochrony

• ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoni • ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm i większej

• ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem • ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej

• ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziem • ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej

• ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem • ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej

• ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem • ochrona przed pyłem

• ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem • ochrona pyłoszczelna

Druga cyfra charakterystyczna

(zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Cyfra

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Stopień ochrony

Bez ochrony

ochrona przed padającymi kroplami wody

ochrona przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy

ochrona przed natryskiwaniem wodą pod dowolnym kątem do 60°

ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku

ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę

ochrona przed silną strugą wody (100 l/min) laną na

głębokość 0,15 m powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m)

ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem, lecz surowszych niż według cyfry 7)

Odpowiednik mocy źródła światła LED w stosunku do żarówek tradycyjnych

Deklarowana moc równoważnejżarówki tradycyjnej

15 W

25 W

40 W

60 W

75 W

100 W

150 W

200 W

Odpowiednik - źródło światła LED

2 W

3 W

5 W

9 W

12 W

18 W

27 W

38 W

Klasa Energetyczna

Klasy efektywności energetycznej przyporządkowane są skali złożonej z liter od A do G, gdzie klasa A umieszczana na zielonym pasku oznacza urządzenie najbardziej efektywne, a klasą G umieszczana na czerwonym pasku najmniej efektywne. Wyznacza się je ze stosunku rocznego zużycia energii przez dane urządzenie do standardowego zużycia energii przez tego typu urządzenia określonego odpowiednimi przepisami. Od grudnia 2010 roku na lodówkach, pralkach, zmywarkach i telewizorach wprowadzono dodatkowo trzy nowe klasy A+, A++ oraz A+++ charakteryzujące urządzenia najbardziej efektywne energetycznie.

Kąt świecenia źródeł światła LED

Przy doborze źródeł LED należy zwrócić uwagę m.in. na kąt świecenia źródła i dobrać odpowiedni dla naszych potrzeb.A++ oraz A+++ charakteryzujące urządzenia najbardziej efektywne energetycznie.

> 180°

120-180°

45-60°

60-120°

zakres osiągany przez żarówki o półsferycznej budowie elementu osłonowego, odpowiedni do opraw umieszczanych w pomieszczeniach, gdzie nie jest wymagana dookólna emisja światła, nie ma jednak wymogu kierunkowego oświetlenia – odpowiedni do pomieszczeń z ograniczoną liczbą punktów świetlnych.

zakres osiągany przez żarówki kierunkowe, stosowany w pomieszczeniach o wysokości ok. 2.6-2.8 m, by uzyskać równomierny poziom oświetlenia, ilość punktów świetlnych należy dobrać odpowiednio do kąta świecenia wybranego źródła LED.

zakres osiągany przez żarówki kierunkowe, stosowany w pomieszczeniach dla pomieszczeń wysokich (o wysokości powyżej 3.0 m) by uzyskać równomierny poziom oświetlenia, ilość punktów świetlnych należy dobrać odpowiednio do kąta świecenia wybranego źródła LED, wymagane mocniejsze źródła światła dobrane odpowiednio do wymogów pomieszczenia.

Czym jest światło i jakie są jego rodzaje

Światło to promieniowanie odbierane zmysłem wzroku. Jest to fala elektromagnetyczna o zakresie długości 400-800 nm.

Rozróżniamy źródła światła:
-naturalne :słońce, gwiazdy, świetliki, wyładowania atmosferyczne
-sztuczne : żarówki, laser, lampa naftowa, świeczka

2.Współczynnki oddawania barw CRI

Współczynnik CRI [Ra] jest współczynnikiem określającym stopień oddawania barw charakteryzujący dane źródło światła, ang. Colour Rendering Index. Zakres tego współczynnika to 0-100. Im wyższy współczynnik tym lepiej i naturalniej oddana jest barwa danego przedmiotu. Warto zwrócić na to uwagę przy doborze oświetlenia. Niski współczynnik może męczyć oczy i powodować złudne odbicie barw, natomiast im wyższe CRI (pomiędzy 80 a 100) jest najlepszy do codziennej pracy, czytania czy odpoczynku.

3. Lumen (LM) = strumień świetlny jako podstawowy parametr źródeł światła

Strumień świetlny czyli lumeny informują nas o tym ile światła wydobywa się z danego źródła. Całkowity strumień światła jest najważniejszym parametrem określającym wydajność danego źródła. Im większy strumień, tym więcej światła mamy do dyspozycji. Aby z kolei określić wydajność danego źródła, np. żarówki, dzielimy strumień światła przez moc żarówki. Uzyskany wynik informuje o jakości danej żarówki.

 

4. Trwałość źródeł światła

Trwałość źródeł  dzielimy na średnią i użytkową. Trwałość średnia oznacza czas użytkowania źródła światła , trwałość żarówki podawana jest w godzinach świecenia. Dla tradycyjnych żarówek wynosi ona około 1000 godzin, natomiast dla ledowych około 30000 godzin. Trwałość użytkowa to czas po którym światło zachowuje określone parametry związane z wartością emitowanego strumienia światła. Określenie tego rodzaju trwałości pozwala na określenie czasu, po upływie którego należy wymienić grupowo źródła światła w celu utrzymania parametrów świetlnych systemu oświetleniowego.

5.Barwy światła 

Obok najpopularniejszego parametru światła, jakim jest jego natężenie, istnieje jeszcze inna bardzo ważna cecha światła - barwa. Barwa (ciepła, zimna, neutralna, ...) nadaje nastrój (inny do pracy, inny do wypoczynku), tworzy atmosferę. Fotoreceptory siatkówki oka (czopki i pręciki) mają czułość zależną od barwy padającego na nie światła. Popularnymi barwami światła stosowanego do oświetlenia ogólnego są: barwa dzienna, chłodno-biała, biała, ciepło-biała. Takie określanie barw światła nie jest jednak jednoznaczne (nazewnictwo barw światła różni się nawet w różnych normach). Do bardziej precyzyjnego opisania barwy światła stosuje się pojęcie tzw. "Temperatury barwowej". Poprzez temperaturę barwową (wyrażoną w Kelwinach [K] ) danej lampy (źródła światła) rozumie się wartość równą temperaturze ciała doskonale czarnego, emitującego światło o barwie najbardziej zbliżonej do światła porównywanej lampy.

Poszczególne barwy światła nadają się do różnych zastosowań:
- Barwa dzienna (5000K-6500K) - miejsca gdzie wymagana jest ożywcza atmosfera pracy wymagającej wysiłku wzrokowego, w doświetlaniu pomieszczeń w ciągu dnia (szczególnie jesienią i zimą gdy szybko zapada zmrok), poza tym: reklamy, szyldy świetlne, znaki drogowe, cele ekspozycyjne, oświetlenie zewnętrzne miejsc reprezentacyjnych.

- Barwa chłodno-biała (3800K-4300K) - do oświetlenia ogólnego np. korytarzy, przedsionków, zewnętrznego (ciągi ruchu pieszego, parki, osiedla). Tam, gdzie nie wykonuje się pracy wymagającej wysiłku wzrokowego oraz nie są to miejsca do odpoczynku. Innymi słowy, do miejsc gdzie potrzebne jest oświetlenie neutralne pomiędzy dziennym a ciepłym.

- Barwa biała (3000K-3500K), (nazwa barwy może być myląca) - miejsca rozrywki, gry, zabawy itp.

- Barwa ciepło-biała (2700K-2900K) - miejsca odpoczynku, relaksu itp.