Gwarancja-i-reklamacje

GWARANCJA/ REKLAMACJE

  1. Gwarancję producenta posiadają wszystkie zakupione produkty marki VOLTENO.
  2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, w sytuacji gdy kupujący posiadał wiedzę o wadzie produktu w momencie jego zakupu.
  3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup tj paragon lub fakturę VAT; kartę gwarancyjną (jeżeli była dołączona do produktu) oraz pismo informujące o wadach, będących podstawą zgłoszenia gwarancyjnego ( protokół reklamacyjny).
  4. W przypadku uznanej reklamacji Serwis zobowiązuje się dokonać naprawy gwarancyjnej w ciągu 30 dni kalendarzowych od chwili dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby firmy, w przypadku braku możliwości naprawy towar zostanie wymieniony na nowy.
  5. Towary poddawane jakimkolwiek przeróbkom lub modyfikacjom tracą gwarancję.
  6. Reklamacje na produkty Volteno należy zgłaszać bezpośrednio na adres mail:

Jeżeli zakup produktu Volteno nie został dokonany bezpośrednio w naszej firmie reklamacje należy zgłaszać w punkcie, w którym towar został zakupiony.

  1. W reklamacji należy opisać wadę towaru i w miarę możliwości przesłać zdjęcia. Reklamacje będą rozpoznawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie powiadomiony w formie wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną.

Kontakt:

serwis@volteno.pl;

tel : +48 795 524 881

tel. +48 662 022 113